Skontaktuj sie z nami

+48 784 036 987

Plan konferencji
i kongresów w 2020 roku

Zaplanuj swój kalendarz spotkań i konferencji

Zdobywaj wiedzę, znajduj rozwiązania, nawiązuj kontakty

Bądź na bieżąco z konferencjami Abrys

Pobierz plan konferencji 2020

Download conference plan

Pobierz
Pobierz

Za nami już pierwsza konferencja, po epidemii COVID-19, która odbyła się w formie stacjonarnej oraz online i zgromadziła 150 osób.

Każda nasza konferencja w tym roku będzie wersją hybrydową i jednocześnie odbędzie się w wersji stacjonarnej oraz w wersji online, zatem osoby które z jakichś powodów nie będą mogły wziąć udziału w konferencji w wersji stacjonarnej, mogą wykupić znacznie tańszą wersję online.

Podczas konferencji stacjonarnych wprowadziliśmy pakiety bezpieczna konferencja oraz gwarancja konferencji, które mają zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu.

Bezpieczna konferencja
Gwarancja konferencji

30 lat doświadczenia

Od ponad 30 lat jesteśmy organizatorem konferencji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (odpadowej, wodno-ściekowej) i dziedzin pokrewnych.

Ponad 500 wydarzeń dla tysięcy uczestników.

W trakcie niemal trzech dekad działalności, zorganizowaliśmy ponad 500 wydarzeń dla tysięcy uczestników.

Wiedza

Dostarczamy najświeższej wiedzy z pomocą najlepszych specjalistów i ekspertów w branży.

Zbliżające się konferencje w 2020 roku

Tematyka konferencji:

●zagospodarowanie osadów ściekowych i metody niezbędne do ich pozyskiwania,
●zaprezentowanie instalacji, w tym oczyszczalni i zakładów wodociągowych, które na co dzień zajmują się osadami ściekowymi,
●problemy rolniczej utylizacji osadów ściekowych,
●koncepcje planów gospodarki osadami ściekowymi,
●alternatywne metody zagospodarowania osadów w obliczu zakazu ich składowania,
●wykorzystywanie osadów w aukcji OZE.

22-24 września 2020 r., Kołobrzeg


14. Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych

Kontakt ws. konferencji:

Olga Rosiak, o.rosiak@abrys.pl, 784 036 989


Data

22-24 września 2020 r

Strona konferencji

Tematyka konferencji:

●aktualne przepisy unijne i krajowe oraz kierunki zmian,

●skuteczne zarządzanie odorami w branży gospodarki komunalnej oraz w przemyśle,

●nowoczesne technologie w ograniczaniu i eliminacji uciążliwości odorowych,

●wpływ gospodarki przestrzennej na intensywność uciążliwości odorowych

22-24 września 2020 r., Kołobrzeg

3. Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami

Kontakt ws. konferencji:

Olga Rosiak, o.rosiak@abrys.pl, 784 036 989

Data

22-24 września 2020 r

Strona konferencji

Tematyka konferencji:

●prawo wodne i jego konsekwencje w kontekście wód opadowych,

●dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi. Doświadczenia polskich miast w zagospodarowaniu wód opadowych ,

●błękitno-zielono-czerwona infrastruktura, jej finansowanie i wykorzystanie,

●adaptacja do zmian klimatu w przestrzeni miasta.

6-7 października 2020 r., online

15. Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Kontakt ws. konferencji:

Jaśmina Labus, j.labus@abrys.pl, 784 036 987


Data

6-7 października 2020 r

Strona konferencji

Tematyka konferencji:

●kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej,

●regulacje prawne i rozwiązania finansowe w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej,

●gospodarka odpadami,

●gospodarka wodno-ściekowa,

●circular economy,

●odnawialne źródła energii

●innowacyjność w gminach,

●współpraca biznesu i administracji rządowej oraz samorządowej w kwestii ochrony środowiska.

19-20 października 2020 r., Poznań

24. Międzynarodowy Kongres ENVICON

Data

19-20 października 2020 r

Data

Strona konferencji

Kontakt ws. konferencji:

Jaśmina Labus, j.labus@abrys.pl, 784 036 987


Tematyka konferencji:

●wpływ regulacji unijnych i krajowych na branżę Waste to Energy

●możliwości finansowania nowych instalacji WtE ze środków krajowych,

●circular economy a instalacje WtE,

●doświadczenia eksploatacyjne krajowych ITPOK-ów

●zagospodarowanie ubocznych produktów spalania,

●OZE a termiczne przekształcanie odpadów,

●Przegląd najnowszych technologii do termicznego przekształcania odpadów

24-25 listopada, Uniejów

17. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów

Kontakt ws. konferencji:

Mateusz Dziurlikowski, m.dziurlikowski@abrys.pl, 784 036 990


Data

24-25 listopada 2020 r

Data

Strona konferencji

Data

2021 r.

12. Międzynarodowa Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Tematyka konferencji:

●zmiany prawne i ich konsekwencje dla rynku,

●rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP),

●zmiany cen na rynku a opłacalność selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów,

●rynek surowców wtórnych,

●praktyczne rozwiązania w zakresie selektywnej zbiórki i ich wdrażanie.

Kontakt ws. konferencji:

Jaśmina Labus, j.labus@abrys.pl, 784 036 987

Strona konferencji

Tematyka konferencji:

●nowoczesne rozwiązania z zakresu skutecznego zarządzania energią,

●OZE w przedsiębiorstwach wod-kan,

●efektywne zarządzanie w przedsiębiorstwach wod-kan,

●energetyka.

4. Konferencja Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach wod-kanKontakt ws. konferencji:

Olga Rosiak, o.rosiak@abrys.pl, 784 036 989

Strona konferencji

Data

2021 r.

Data

2021 r.

31. Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

Tematyka konferencji:

●składowanie odpadów po nowemu – nowelizacja aktów prawnych dotyczących składowania odpadów,

●problemy pożarów i monitoringu na składowiskach odpadów,

wykorzystanie biogazu składowiskowego oraz perspektywy rozwoju i bariery w jego w wykorzystywaniu,

●wycieki i odcieki powstające na składowiskach,

●nowe metody rekultywacji składowisk,

●przyszłość składowisk,

●praktyczne przykłady możliwości rekultywacyjnych składowisk.

Kontakt ws. konferencji:

Jaśmina Labus, j.labus@abrys.pl, 784 036 987

Strona konferencji

Data

2021 r.

11. Konferencja Paliwa z odpadów

Tematyka konferencji:

● analiza możliwości energetycznego wykorzystania odpadów (prawo unijne i krajowe),

● omówienie problemów związanych z zagospodarowaniem frakcji energetycznej (zakaz składowania, magazynowanie RDF),

● modernizacje instalacji komunalnych do produkcji paliwa alternatywnego,

● przedstawienie sytuacji paliw alternatywnych w Polsce i Europie,

● paliwa z odpadów w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kontakt ws. konferencji:

Mateusz Dziurlikowski, m.dziurlikowski@abrys.pl, 784 036 990


Strona konferencji

Tematyka konferencji:

● omówienie bieżących spraw nurtujących branżę odpadową,

● podsumowania i wnioski: rok od nowelizacji u.c.p.g., pół roku od daty wyznaczającej konieczność złożenia wniosku o pozwolenie zintegrowane,

● modernizacja i specjalizacja zakładów w kierunku odzyskiwania coraz większych ilości surowców wtórnych wysokiej jakości,

● najnowsze technologie dla gospodarki odpadami dostępne na polskim rynku.


25. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami

Kontakt ws. konferencji:

Mateusz Dziurlikowski, m.dziurlikowski@abrys.pl, 784 036 990


Data

wrzesień 2021 r..

Data

Strona konferencji

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life. A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features.

09:00 am - 4:30 pm

22 July 2019 - Hall1, Bilding BLos Angeles CA

A few words about conference. Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. How will this help solve the customer's issues in the future.

Clear Value for Your Target Customer

Amanda

Baker

Conference gallery

Zostań partnerem konferencji

Szukasz ciekawego sposobu aby zaprezentować swój produkt lub usługę?

Chcesz dotrzeć do grona decydentów w branży?

Zależy Ci na poznaniu rynku i sprawdzeniu jego możliwości?

Łukasz Kawa
l.kawa@abrys.pl, 608 376 797

Skontaktuj się z nami - poznaj ofertę na najbliższe konferencje

Poznaj możliwości współpracy

Poznaj nasz zespół

A few sentences about your product. How it helps to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos! A few sentences about your product.

Maria Rodriguez

A few sentences about your product. How it helps to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos! A few sentences about your product.

Amanda Baker

Clear Value for
Your Target Customer

CONFERENCE MEET 2019

20-23 July 2019 - Los Angeles CA

Hurry up, the number of members is limited!

Hours
Minutes
Seconds