Plan konferencji i kongresów

w 2021 roku

Zaplanuj swój kalendarz spotkań.
Zdobywaj wiedzę, znajduj rozwiązania, nawiązuj kontakty.

Gwarancja konferencji i bezpieczna konferencja

Większość naszych wydarzeń w 2021 roku będzie wersją hybrydową i jednocześnie odbędzie się stacjonarnie oraz online. W przypadku zakazu organizacji wydarzeń stacjonarnych, konferencja bądź kongres będą realizowane w całości online.


Wprowadziliśmy pakiety bezpieczna konferencja oraz gwarancja konferencji, które mają zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu.

Co nas wyróżnia?


Od ponad 30 lat jesteśmy organizatorem konferencji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (odpadowej, wodno-ściekowej) i dziedzin pokrewnych.

W trakcie niemal trzech dekad działalności, zorganizowaliśmy ponad 500 wydarzeń dla tysięcy uczestników.

Zbliżające się konferencje w 2021 roku

Dostarczamy najświeższej wiedzy z pomocą najlepszych specjalistów i ekspertów w branży.

p.wolna@abrys.pl

881 932 976

5, 7,13 i 27 października 2021
online

Szkolenia praktyczne online

Selektywna zbiórka bioodpadów

Terminy szkoleń:

Kontakt w sprawie szkoleń: Paulina Wolna

Tematyka szkoleń:

- aktualny stan prawny dotyczący selektywnej zbiórki bioodpadów, projektowane zmiany

- obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami

- modele zbiórki bioodpadów akceptowane przez mieszkańców

- dobre praktyki zbiórki bioodpadów w Polsce oraz na świecie

- istotne elementy specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów

Otwórz stronę szkoleń

szkolenia bezpłatne

j.gostynska@abrys.pl

784 036 990

14 kwietnia 2021
online

15. Konferencja online
Recykling zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego #ZSEE2021

Termin konferencji:

Kontakt w sprawie konferencji: Julia Gostyńska

15. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego to jedno z ważniejszych spotkań przedsiębiorców, ekspertów i polityków w obszarze problemów związanych z recyklingiem i utylizacją odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Otwórz stronę konferencji

11 maja 2021
online

3. Konferencja online
Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów

Termin konferencji:

Konferencja organizowana jest przez Abrys we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i skierowana jest do wszystkich ciepłowni planujących w najbliższych latach modernizację swoich instalacji. Zaprezentujemy uwarunkowania prawne, finansowe oraz techniczne modernizacji takich instalacji w kierunku zasilania odpadami komunalnymi oraz pokażemy zagraniczne doświadczenia.

Otwórz stronę konferencji

Kontakt w sprawie szkoleń: Paulina Wolna

p.wolna@abrys.pl

881 932 976

8-9 czerwca 2021
Wisła i online

11. Konferencja hybrydowa
Paliwa z odpadów #PzO2021

Termin konferencji:

Kontakt w sprawie konferencji: Julia Gostyńska

Tematyka konferencji:

- analiza możliwości energetycznego wykorzystania odpadów
- omówienie problemów związanych z zagospodarowaniem frakcji energetycznej
- modernizacje instalacji komunalnych do produkcji paliwa alternatywnego
- przedstawienie sytuacji paliw alternatywnych w Polsce i Europie
- paliwa z odpadów w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym

Otwórz stronę konferencji

784 036 990

j.gostynska@abrys.pl

1-3 września 2021 r.
Wisła i online

25. Jubileuszowa Konferencja
Kompleksowa gospodarka odpadami #KGO2021

Termin konferencji:

Kontakt w sprawie konferencji: Paulina Wolna

Tematyka konferencji:

- Przyszłość systemu gospodarki odpadami
w Polsce. Zmiany prawne i systemowe, finansowanie

- Kompleksowa gospodarka odpadami
w praktyce samorządów i eksploatatorów. Doświadczenia, inwestycje, problematyka


Dwa dni obrad konferencji, trzeciego dnia wyjazd studyjny.

Otwórz stronę konferencji

p.wolna@abrys.pl

881 932 976

m.kazimierczak@abrys.pl

784 036 989

28-30 września 2021 r.
Kołobrzeg i online

15. Konferencja hybrydowa
Metody zagospodarowania osadów ściekowych

Termin konferencji:

Kontakt w sprawie konferencji: Marta Kazimierczak

Celem tej konferencji jest poruszenie zagadnień dotyczących:

- zagospodarowania osadów ściekowych w świetle prawnym, ekonomicznym i finansowym

- optymalizacji istniejących instalacji zagospodarowania osadów ściekowych

- nowych technologii i koncepcji dla gospodarki osadowej

Otwórz stronę konferencji

12-13 października
Poznań i online

25. edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

Termin kongresu:

Kontakt w sprawie kongresu: Paulina Wolna

Tematyka kongresu:

- prawo i finansowanie ochrony środowiska

- gospodarka odpadami
- energia z odpadów

- gospodarka wodno-ściekowa

- gospodarka o obiegu zamkniętym

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad jest Uroczysta Gala

Otwórz stronę kongresu

p.wolna@abrys.pl

881 932 976

m.kazimierczak@abrys.pl

784 036 989

17-18 listopada 2021 r.
Uniejów i online

18. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów

Termin konferencji:

Kontakt w sprawie konferencji: Marta Kazimierczak

Celem tej konferencji jest poruszenie zagadnień dotyczących:
- uwarunkowań prawnych i ekomonicznych instalacji odzysku energii z odpadów

- eksploatacji zakładów WtE

- przyszłości instalacji odzysku energii z odpadów w Polsce

Otwórz stronę konferencji

Pobierz pełen plan konferencji na 2021 r.

Pobierz plan

Benefit No 1

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Benefit No 2

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Benefit No 3

Zostań Partnerem naszego wydarzenia

Szukasz ciekawego sposobu aby zaprezentować swój produkt lub usługę?


Chcesz dotrzeć do grona decydentów w branży?


Zależy Ci na poznaniu rynku i sprawdzeniu jego możliwości?

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę na najbliższe konferencje

Łukasz Kawa
menadżer ds. promocji i sponsoringu
l.kawa@abrys.pl, 608 376 797

Chcesz otrzymywać informacje
o zbliżających się konferencjach?

Dodaj swój kontakt do naszej bazy

Skontaktuj się z nami:
+48 881 932 976, +48 784 036 989