Icon

Gwarancja konferencji i bezpieczna konferencja

Większość naszych wydarzeń w 2022 roku będzie wersją hybrydową i jednocześnie odbędzie się stacjonarnie oraz online. W przypadku zakazu organizacji wydarzeń stacjonarnych, konferencja bądź kongres będą realizowane w całości online.


Wprowadziliśmy pakiety bezpieczna konferencja oraz gwarancja konferencji, które mają zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Od ponad 30 lat jesteśmy organizatorem konferencji dotyczących ochrony środowiska
i gospodarki komunalnej (odpadowej, wodno-ściekowej)
i dziedzin pokrewnych.

W trakcie niemal trzech dekad działalności, zorganizowaliśmy ponad 500 wydarzeń dla tysięcy uczestników.

Dostarczamy najświeższej wiedzy
z pomocą najlepszych specjalistów
i ekspertów w branży.

ZBLIŻAJĄCE SIĘ WYDARZENIA W 2023

WODY OPADOWE - ASPEKTY PRAWNE, EKONOMICZNE
I TECHNICZNE

17. KONFERENCJA

18-19 KWIETNIA 2023, ONLINE

Główne zagadnienia:

- prawo wodne i jego konsekwencje w kontekście wód opadowych

- dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi. Doświadczenia polskich miast
w zagospodarowaniu wód opadowych

- błękitno-zielono-czerwona infrastruktura, jej finansowanie i wykorzystanie

- adaptacja do zmian klimatu w przestrzeni miasta

Kontakt w sprawie konferencji:

Marta Kazimierczak
koordynator konferencji
m.kazimierczak@abrys.pl
telefon: 784 036 989

MECHANICZNE I BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW.

Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców

15. Konferencja -

Roadshow

16-18.05.2023

UNIEJÓW -
JAROCIN WIELKOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU - ZUOK „ORLI STAW"

Główne zagadnienia:

- nowe rozporządzenie MBP
- nowy program dofinansowania instalacji do fermentacji
- groźba kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu
- kluczowa rola frakcji bio w osiągnięciu poziomów recyklingu i odzysku energii

- efektywny odzysk energii i surowców z frakcji bio

- dostosowanie zakładu do przepisów BAT

- wpływ ROP i systemu kaucyjnego na efektywność zakładów

- modele optymalnej modernizacji zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Kontakt w sprawie konferencji:

Paulina Wolna
koordynator konferencji
p.wolna@abrys.pl
telefon: 881 932 976

PALIWA Z ODPADÓW

13. KONFERENCJA

13-15 CZERWCA 2023 / OLSZTYN I ONLINE

Główne zagadnienia:

- analiza możliwości energetycznego wykorzystania odpadów (prawo unijne i krajowe)

- omówienie problemów związanych z zagospodarowaniem frakcji energetycznej (zakaz składowania, magazynowanie RDF)

- modernizacje instalacji komunalnych w kierunku produkcji paliwa alternatywnego

- sytuacja na rynku paliw alternatywnych w kontekście wahań koniunktury

- paliwo alternatywne jako gwarancja bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej

- perspektywy finansowania kolejnych instalacji wykorzystujących RDF

- paliwa z odpadów w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI - ZJAZD BRANŻY GOSPODARKI ODPADAMI

27. KONFERENCJA

5-7 WRZEŚNIA 2023 / ZAKOPANE I ONLINE

Główne zagadnienia:

- omówienie bieżących spraw dotyczących branży odpadowej

- modernizacja i specjalizacja zakładów w kierunku odzyskiwania rosnących ilości wysokiej jakości surowców wtórnych i efektywności energetycznej

- optymalizacja organizacyjna i kosztowa systemów gospodarki odpadami komunalnymi

- realizacja przez gminy i związki zadań w zakresie odpadów

- najnowsze technologie dla gospodarki odpadami dostępne na polskim rynku

Kontakt w sprawie konferencji:

Paulina Wolna
koordynator konferencji
p.wolna@abrys.pl
telefon: 881 932 976

METODY ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

17. KONFERENCJA

26-28 WRZEŚNIA 2023 R.
TORUŃ I ONLINE

Główne zagadnienia:

- ramy prawne, trendy i wymagania dla zagospodarowania osadów ściekowych

- modele biznesowe zagospodarowania osadów ściekowych

- eksploatacja suszarni i spalarni osadów ściekowych

- nowe technologie przetwarzające osady ściekowe w produkt

- wykorzystywanie osadów ściekowych do produkcji OZE

Kontakt w sprawie konferencji:

Kalina Klimenko
koordynator konferencji
k.klimenko@abrys.pl
telefon: 784 001 825

Dawid Wyszyński
współkoordynator
d.wyszynski@abrys.pl
telefon: 784 036 990

Termiczne przekształcanie odpadów.
Odzysk energii

20. Konferencja

21-23 listopada 2023 r.
WARSZAWA I ONLINE

Główne zagadnienia:

- wpływ regulacji unijnych i krajowych na branżę Waste to Energy

- możliwości finansowania nowych instalacji WtE
- doświadczenia eksploatacyjne krajowych ITPOK-ów
- przegląd najnowszych technologii do termicznego przekształcania odpadów
- perspektywy budowy w Polsce, kolejnych lokalnych IOE oraz ich rozwój
na poziomie powiatowym
- przegląd planowanych inwestycji
- uwarunkowania technologiczne oraz akceptacja społeczna budowy nowych instalacji
- techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania
z odpadami
- modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania wysokokalorycznej frakcji odpadów

Kontakt w sprawie konferencji:

Dawid Wyszyński
koordynator konferencji
d.wyszynski@abrys.pl
telefon: 784 036 990

Główne zagadnienia:

- efektywne zarządzanie infrastrukturą techniczną, majątkiem oraz zasobami przedsiębiorstwa – z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na strefowanie sieci, zdalne odczyty wodomierzy, monitoring przepływu, analizę strat wody oraz dostęp online do kluczowych elementów systemu,

- troska o bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo dostaw wody,

- skuteczne zarządzanie ryzykiem

Kontakt w sprawie konferencji:

Kalina Klimenko
koordynator konferencji
k.klimenko@abrys.pl
telefon: 784 001 825

Główne zagadnienia:

- kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej
- regulacje prawne i rozwiązania finansowe w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej
- gospodarka odpadami
- gospodarka wodno-ściekowa i klimat
- circular economy
- odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
- zrównoważony rozwój
- współpraca biznesu i administracji rządowej oraz samorządowej w kwestii ochrony środowiska
- ESG

Kontakt w sprawie kongresu:

Paulina Wolna
Sekretarz Generalny Kongresu
p.wolna@abrys.pl
telefon: 881 932 976

STYCZEŃ - LUTY (31.01-2.02.)
14. Konferencja

Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

MARZEC

33. Konferencja (14-16.03)

Nowe życie składowiska odpadów – eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii


MARZEC (29-30.03)

17. Konferencja

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


KWIECIEŃ (18-19.04)
17. Konferencja
Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne


MAJ (16-18.05)

15. Konferencja-Roadshow

Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii
z bioodpadów. Odzysk surowców


CZERWIEC (13-15.06)

13. Konferencja

Paliwa z odpadów


WRZESIEŃ (5-7.09)

27. Konferencja

Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd branży gospodarki odpadami


WRZESIEŃ (26-28.09)

17. Konferencja

Metody zagospodarowania osadów ściekowych


LISTOPAD (21-23.11)

20. Konferencja

Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii


LISTOPAD (29-30.11)

2. Konferencja
E-WODOBRANIE - bezpieczeństwo, efektywność i zarządzanie
w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych


GRUDZIEŃ (12-13.12)

27. Kongres Ochrony Środowiska ENVICONPOBIERZ PEŁEN PLAN KONFERENCJI NA 2023

POBIERZ PLAN

ZOSTAŃ PARTNEREM KONFERENCJI

Szukasz ciekawego sposobu aby zaprezentować swój produkt lub usługę?

Chcesz dotrzeć do grona decydentów w branży?

Zależy Ci na poznaniu rynku i sprawdzeniu jego możliwości?

POBIERZ OFERTĘ PARTNERSKĄ

Kontakt w sprawie oferty partnerskiej:

Łukasz Kawa
menadżer ds. promocji i sponsoringu
l.kawa@abrys.pl
telefon: 608 376 797

Nie było Cię na konferencji? Nic straconego, teraz masz możliwość wykupienia dostępu do nagrań z konferencji
i prezentacji prelegentów

ZAKUP DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW

Chcesz otrzymywać informacje o zbliżających się konferencjach?

Dodaj swój kontakt do naszej bazy

Skontaktuj się z nami:
+48 881 932 976