Plan konferencji i kongresów

w 2022 i 2023 roku

Zaplanuj swój kalendarz spotkań.
Zdobywaj wiedzę, znajduj rozwiązania, nawiązuj kontakty.

Gwarancja konferencji i bezpieczna konferencja

Większość naszych wydarzeń w 2022 roku będzie wersją hybrydową i jednocześnie odbędzie się stacjonarnie oraz online. W przypadku zakazu organizacji wydarzeń stacjonarnych, konferencja bądź kongres będą realizowane w całości online.


Wprowadziliśmy pakiety bezpieczna konferencja oraz gwarancja konferencji, które mają zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu.

Co nas wyróżnia?

Od ponad 30 lat jesteśmy organizatorem konferencji dotyczących ochrony środowiska
i gospodarki komunalnej (odpadowej, wodno-ściekowej)
i dziedzin pokrewnych.

W trakcie niemal trzech dekad działalności, zorganizowaliśmy ponad 500 wydarzeń dla tysięcy uczestników.

Dostarczamy najświeższej wiedzy
z pomocą najlepszych specjalistów
i ekspertów w branży.

Zbliżające się wydarzenia w 2022 roku

26. edycja Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

18-19 października 2022 r.

Poznań, Hotel Novotel Poznań Centrum i online

- gospodarka odpadami w czasach kryzysu
- narzędzia do osiągania celów odpadowych: BAT, ROP i system kaucyjny
- woda i klimat
- zrównoważony rozwój - nowe trendy CSR i ESG
- nowe źródła energii i perspektywa dla branży komunalnej
- biometan, CNG i wodór w gospodarce komunalnej
- nauka, biznes i technologia dla klimatu i środowiska

Główne zagadnienia:

Kontakt w sprawie Kongresu:

Jaśmina Labus
sekretarz generalny Kongresu ENVICON
j.labus@abrys.pl, telefon: 784 036 987

Konferencja E-WODOBRANIE - bezpieczeństwo, efektywność, zarządzanie w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

Główne zagadnienia:

- efektywne zarządzanie infrastrukturą techniczną, majątkiem oraz zasobami przedsiębiorstwa – z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na strefowanie sieci, zdalne odczyty wodomierzy, monitoring przepływu, analizę strat wody oraz dostęp online do kluczowych elementów systemu

- troska o bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo dostaw wody

- skuteczne zarządzanie ryzykiem

- dyrektywa unijna ws. wody pitnej i jej transpozycja
- program inwestycyjny – omówienie przygotowania sektora wodociągowego

Zielona Góra, Hotel Grape Town i online

8-9 listopada 2022 r.

Kontakt w sprawie konferencji:

Paulina Wolna
koordynator konferencji
p.wolna@abrys.pl, telefon: 881 932 976

19. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii

Główne zagadnienia:

- uwarunkowania prawne i ekonomiczne instalacji odzysku energii z odpadów
- eksploatacji zakładów WtE
- przyszłość instalacji odzysku energii z odpadów w Polsce

Gdańsk i online

22-24 listopada 2022 r.

Kontakt w sprawie konferencji:

Marta Kazimierczak
koordynator konfnerencji
m.kazimierczak@abrys.pl, telefon: 784 036 989

p.wolna@abrys.pl

881 932 976

3, 8 i 10 grudnia 2021
online

Szkolenia praktyczne online

Selektywna zbiórka bioodpadów

Terminy szkoleń:

Kontakt w sprawie szkoleń: Paulina Wolna

Tematyka szkoleń:

- aktualny stan prawny dotyczący selektywnej zbiórki bioodpadów, projektowane zmiany

- obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami

- modele zbiórki bioodpadów akceptowane przez mieszkańców

- dobre praktyki zbiórki bioodpadów w Polsce oraz na świecie

- istotne elementy specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów

Otwórz stronę szkoleń

szkolenia bezpłatne

16 lutego 2022 r.
online

4. Konferencja online
Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni)
w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów

Termin konferencji:

Konferencja organizowana jest przez Abrys we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i skierowana jest do wszystkich ciepłowni planujących
w najbliższych latach modernizację swoich instalacji. Zaprezentujemy uwarunkowania prawne, finansowe oraz techniczne modernizacji takich instalacji w kierunku zasilania odpadami komunalnymi oraz pokażemy zagraniczne doświadczenia.

Otwórz stronę konferencji

Kontakt: Paulina Wolna

p.wolna@abrys.pl

881 932 976

15-17 marca 2022 r.
Szklarska Poręba i online

32. Konferencja
Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów #ERSO2022

Termin konferencji:

Konferencja ta jest najważniejszym wydarzeniem w branży, obejmujące kompleksowo tematykę dotyczącą składowisk odpadów. Jest to doskonała forma wymiany doświadczeń pomiędzy eksploatatorami, dostawcami technologii,
a ekspertami i naukowcami z branży. Kolejna edycja poruszy najnowsze tematy oraz dyskusje w świetle składowisk, a trzeciego dnia zaplanowane zostały warsztaty, które zapewnią kolejny krok w stronę doskonalenia każdego z nas.

Otwórz stronę konferencji

Kontakt: Marta Kazimierczak

m.kazimierczak@abrys.pl

784 036 989

6-7 kwietnia 2022 r.
Poznań i online

16. Konferencja
Recykling zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego #ZSEE2022

Termin konferencji:

15. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego to jedno z ważniejszych spotkań przedsiębiorców, ekspertów i polityków w obszarze problemów związanych z recyklingiem i utylizacją odpadów elektrycznych i elektronicznych.

881 932 976

p.wolna@abrys.pl

Kontakt: Paulina Wolna

Otwórz stronę konferencji

26-28 kwietnia 2022 r.
Łódź i online

17. Konferencja
Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne
i techniczne

Termin konferencji:

Podczas dwudniowego spotkania zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem wodami opadowymi, natomiast trzeciego dnia konferencji zaplanowaliśmy wizytację techniczną. Uczestnicy mogą się spodziewać ciekawych tematów i wystąpień ekspertówi praktyków. Stawiamy na zdobywanie wiedzy połączonej z praktyką.

881 932 976

p.wolna@abrys.pl

Kontakt: Paulina Wolna

Otwórz stronę konferencji

10-12 maja 2022
Toruń i online

14. Konferencja
Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów

Termin konferencji:

Kontakt w sprawie konferencji:
Jakub Koronowski

Tegoroczna konferencja poruszy zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Sprawdzimy jakie trendy towarzyszą obecnym i przyszłym planom modernizacji zakładów.

Otwórz stronę konferencji

j.koronowski@abrys.pl

784 036 990

17-19 maja 2022 r.
Kołobrzeg i online

3. Konferencja
Skuteczne zarządzanie odorami

Termin konferencji:

Konferencja jest dedykowana wszystkim firmom komunalnym oraz prywatnym, które są zainteresowane problematyką emisji
i zarządzania odorami, organom administracji rządowej i samorządowej, instytucjom badawczym oraz uniwersytetom. Serdecznie zapraszamy również firmy produkujące sprzęt monitorujący i neutralizujący odory oraz świadczące usługi w tym zakresie.

Otwórz stronę konferencji

Kontakt: Marta Kazimierczak

m.kazimierczak@abrys.pl

784 036 989

7-9 czerwca 2022
Wrocław i online

12. Konferencja
Paliwa z odpadów

Termin konferencji:

Kontakt w sprawie konferencji: Paulina Wolna

Konferencja skierowana jest do wytwórców i odbiorców paliw z odpadów, a także władz samorządowych oraz jednostek naukowych, które na co dzień zajmują się tematyką paliw alternatywnych. Corocznie jest to największe spotkanie dostawców RDF
w naszym kraju. Konferencja będzie świetną okazją do śledzenia trendów w branży oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych z dostawcami
i odbiorcami RDF w Polsce.

Otwórz stronę konferencji

p.wolna@abrys.pl

881 932 976

31 sierpnia - 2 września 2022
Uniejów i online

26. Konferencja
Kompleksowa gospodarka odpadami

Termin konferencji:

Kontakt w sprawie konferencji: Paulina Wolna

Konferencja organizowana jest jak zwykle w pierwszym tygodniu września
i stanowić będzie forum wymiany doświadczeń i informacji dla branży gospodarki odpadami.

Kompleksowo omówimy najważniejsze tematy i podyskutujemy w gronie ekspertów. Czekają na nas dwa dni obrad merytorycznych oraz wyjazd studyjny.

Otwórz stronę konferencji

p.wolna@abrys.pl

881 932 976

m.kazimierczak@abrys.pl

784 036 989

20-22 września 2022 r.
Gdańsk i online

16. Konferencja hybrydowa
Metody zagospodarowania osadów ściekowych

Termin konferencji:

Kontakt w sprawie konferencji: Marta Kazimierczak

Celem tej konferencji jest poruszenie zagadnień dotyczących:

- zagospodarowania osadów ściekowych w świetle prawnym, ekonomicznym i finansowym

- optymalizacji istniejących instalacji zagospodarowania osadów ściekowych

- nowych technologii i koncepcji dla gospodarki osadowej

Otwórz stronę konferencji

18-19 października
Poznań i online

26. edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

Termin kongresu:

Kontakt w sprawie kongresu: Jaśmina Labus

Tematyka kongresu:

- prawo i finansowanie ochrony środowiska

- gospodarka odpadami
- energia z odpadów

- gospodarka wodno-ściekowa

- gospodarka o obiegu zamkniętym

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad jest Uroczysta Gala

Otwórz stronę kongresu

j.labus@abrys.pl

784 036 987

p.wolna@abrys.pl

881 932 976

8-9 listopada 2022 r.
Zielona Góra i online

Konferencja E-WODOBRANIE bezpieczeństwo, efektywność, zarządzanie w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

Termin konferencji:

Kontakt w sprawie konferencji:
Paulina Wolna

Główne zagadnienia:
• efektywne zarządzanie infrastrukturą techniczną, majątkiem oraz zasobami przedsiębiorstwa – z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na strefowanie sieci, zdalne odczyty wodomierzy, monitoring przepływu, analizę strat wody oraz dostęp online do kluczowych elementów systemu,

• troska o bezpieczeństwo
i cyberbezpieczeństwo dostaw wody,

• skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Otwórz stronę konferencji

m.kazimierczak@abrys.pl

784 036 989

22-24 listopada 2022 r.
Gdańsk i online

19. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii

Termin konferencji:

Kontakt w sprawie konferencji: Marta Kazimierczak

Celem tej konferencji jest poruszenie zagadnień dotyczących:
- uwarunkowań prawnych i ekomonicznych instalacji odzysku energii z odpadów

- eksploatacji zakładów WtE

- przyszłości instalacji odzysku energii
z odpadów w Polsce

Otwórz stronę konferencji

Zaplanuj 2023 z konferencjami firmy Abrys

STYCZEŃ
14. Konferencja

Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

MARZEC

33. Konferencja

Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów


KWIECIEŃ

17. Konferencja

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


KWIECIEŃ
17. Konferencja
Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne


MAJ

15. Konferencja

Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów


CZERWIEC

13. Konferencja

Paliwa z odpadów


WRZESIEŃ (5-7.09)

27. Konferencja

Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd branży gospodarki odpadami


WRZESIEŃ

17. Konferencja

Metody zagospodarowania osadów ściekowych


PAŹDZIERNIK

27. Międzynarodowy

Kongres Ochrony Środowiska ENVICON


LISTOPAD

6. Konferencja
Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wod-kan

LISTOPAD

20. Konferencja

Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii

Pobierz plan konferencji na 2023 r.

POBIERZ PLAN

Benefit No 1

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Benefit No 2

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.

Benefit No 3

Zostań Partnerem naszego wydarzenia

Szukasz ciekawego sposobu aby zaprezentować swój produkt lub usługę?


Chcesz dotrzeć do grona decydentów w branży?


Zależy Ci na poznaniu rynku i sprawdzeniu jego możliwości?

POBIERZ OFERTĘ PARTNERSKĄ

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę
na najbliższe konferencje

Łukasz Kawa
menadżer ds. promocji i sponsoringu
l.kawa@abrys.pl, 608 376 797

Kontakt w sprawie oferty Partnerskiej:

Łukasz Kawa
menadżer ds. promocji i sponsoringu
l.kawa@abrys.pl, telefon: 608 376 797

Nie było Cię na konferencji? Nic straconego, teraz masz możliwość wykupienia dostępu do nagrań z konferencji
i prezentacji prelegentów

ZAKUP DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW

Chcesz otrzymywać informacje o zbliżających się konferencjach?

Dodaj swój kontakt do naszej bazy

Skontaktuj się z nami:
+48 881 932 976, +48 784 036 989