Plan konferencji
i kongresów w 2021 roku

Zaplanuj swój kalendarz spotkań i konferencji

Zdobywaj wiedzę, znajduj rozwiązania, nawiązuj kontakty

Bądź na bieżąco
z konferencjami Abrys


Każda nasze wydarzenie w 2021 roku będzie wersją hybrydową i jednocześnie odbędzie się stacjonarnie oraz online. W przypadku zakazu organizacji wydarzeń stacjonarnych, konferencja bądź kongres będą realizowane w całości online.

Podczas konferencji stacjonarnych wprowadziliśmy pakiety bezpieczna konferencja oraz gwarancja konferencji, które mają zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu.

Bezpieczna konferencja
Gwarancja konferencji

30 lat doświadczenia

Od ponad 30 lat jesteśmy organizatorem konferencji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (odpadowej, wodno-ściekowej) i dziedzin pokrewnych.

Ponad 500 wydarzeń dla tysięcy uczestników.

W trakcie niemal trzech dekad działalności, zorganizowaliśmy ponad 500 wydarzeń dla tysięcy uczestników.

Wiedza

Dostarczamy najświeższej wiedzy z pomocą najlepszych specjalistów i ekspertów
w branży.

Zbliżające się konferencje w 2021 roku

Tematyka konferencji:

●zagospodarowanie osadów ściekowych i metody niezbędne do ich pozyskiwania,
●zaprezentowanie instalacji, w tym oczyszczalni i zakładów wodociągowych, które na co dzień zajmują się osadami ściekowymi,
●problemy rolniczej utylizacji osadów ściekowych,
●koncepcje planów gospodarki osadami ściekowymi,
●alternatywne metody zagospodarowania osadów w obliczu zakazu ich składowania,
●wykorzystywanie osadów w aukcji OZE.

22-24 września 2020 r., Kołobrzeg


14. Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych

Kontakt ws. konferencji:

Olga Rosiak, o.rosiak@abrys.pl, 784 036 989


Data

22-24 września 2020 r

Strona konferencji

Tematyka konferencji:

●aktualne przepisy unijne i krajowe oraz kierunki zmian,

●skuteczne zarządzanie odorami w branży gospodarki komunalnej oraz w przemyśle,

●nowoczesne technologie w ograniczaniu i eliminacji uciążliwości odorowych,

●wpływ gospodarki przestrzennej na intensywność uciążliwości odorowych

22-24 września 2020 r., Kołobrzeg

3. Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami

Kontakt ws. konferencji:

Olga Rosiak, o.rosiak@abrys.pl, 784 036 989

Data

22-24 września 2020 r

Strona konferencji

Data:

16-18 lutego
2021 r.

12. Konferencja
Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Tematyka konferencji:

● zmiany prawne i ich konsekwencje dla rynku,

● rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP),

● zmiany cen na rynku a opłacalność selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów,

● rynek surowców wtórnych,

● praktyczne rozwiązania w zakresie selektywnej zbiórki i ich wdrażanie.

Kontakt w sprawie konferencji:

Olga Rosiak, o.rosiak@abrys.pl, 784 036 989

Strona konferencji

#SiR2021

Data

9-11 lutego
2021 r.

31. Konferencja
Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

Tematyka konferencji:

● składowanie odpadów po nowemu – nowelizacja aktów prawnych dotyczących
składowania odpadów,

● problemy pożarów i monitoringu na składowiskach odpadów,

wykorzystanie biogazu składowiskowego

● wycieki i odcieki powstające na składowiskach,

● nowe metody rekultywacji składowisk,

● przyszłość składowisk,

● praktyczne przykłady możliwości rekultywacyjnych składowisk.

Kontakt w sprawie konferencji:

Paulina Wolna, p.wolna@abrys.pl, 881 932 976

Strona konferencji

#ERSO2021

Data

2-4 marca
2021 r.

11. Konferencja
Paliwa z odpadów

Tematyka konferencji:

● analiza możliwości energetycznego wykorzystania odpadów,

● omówienie problemów związanych z zagospodarowaniem frakcji energetycznej

● modernizacje instalacji komunalnych do produkcji paliwa alternatywnego,

● przedstawienie sytuacji paliw alternatywnych w Polsce i Europie,

● paliwa z odpadów w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kontakt ws. konferencji:

Olga Rosiak, o.rosiak@abrys.pl, 784 036 989


Strona konferencji

#PzO2021

Planowane konferencje w 2021 roku

25. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami

#KGO2021

18. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów

#TPO2021

16-18 lutego

9-11 lutego

2-4 marca

kwiecień

kwiecień

maj

maj

wrzesień
wrzesień

październik

listopad

Pobierz harmonogram konferencji na 2021 rok

3. Konferencja Skuteczne zarzadzanie odorami w gospodarce komunalnej
#ODORY2021

15. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego #ZSEE2021

16. Konferencja Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

#WODY2021

25. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

#ENVICON2021

Konferencja Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni)
w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów

20 stycznia

Tematyka konferencji:

●nowoczesne rozwiązania z zakresu skutecznego zarządzania energią,

●OZE w przedsiębiorstwach wod-kan,

●efektywne zarządzanie w przedsiębiorstwach wod-kan,

●energetyka.

4. Konferencja Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach wod-kanKontakt ws. konferencji:

Olga Rosiak, o.rosiak@abrys.pl, 784 036 989

Strona konferencji

Data

2021 r.

Tematyka konferencji:

● omówienie bieżących spraw nurtujących branżę odpadową,

● podsumowania i wnioski: rok od nowelizacji u.c.p.g., pół roku od daty wyznaczającej konieczność złożenia wniosku o pozwolenie zintegrowane,

● modernizacja i specjalizacja zakładów w kierunku odzyskiwania coraz większych ilości surowców wtórnych wysokiej jakości,

● najnowsze technologie dla gospodarki odpadami dostępne na polskim rynku.


25. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami

Kontakt ws. konferencji:

Paulina Wolna, p.wolna@abrys.pl, 881 932 976


Data

wrzesień 2021 r..

Data

Strona konferencji

Conference gallery

Zostań partnerem konferencji

Szukasz ciekawego sposobu aby zaprezentować swój produkt lub usługę?

Chcesz dotrzeć do grona decydentów w branży?

Zależy Ci na poznaniu rynku i sprawdzeniu jego możliwości?

Łukasz Kawa
l.kawa@abrys.pl, 608 376 797

Skontaktuj się z nami - poznaj ofertę na najbliższe konferencje

Poznaj możliwości współpracy

Poznaj nasz zespół

A few sentences about your product. How it helps to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos! A few sentences about your product.

Maria Rodriguez

A few sentences about your product. How it helps to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos! A few sentences about your product.

Amanda Baker

Clear Value for
Your Target Customer

CONFERENCE MEET 2019

20-23 July 2019 - Los Angeles CA

Hurry up, the number of members is limited!

Hours
Minutes
Seconds