Icon

PLAN KONFERENCJI I KONGRESÓW 2024

ZDOBYWAJ WIEDZĘ I NAWIĄZUJ KONTAKTY

Gwarancja konferencji i bezpieczna konferencja

Większość naszych wydarzeń w 2022 roku będzie wersją hybrydową i jednocześnie odbędzie się stacjonarnie oraz online. W przypadku zakazu organizacji wydarzeń stacjonarnych, konferencja bądź kongres będą realizowane w całości online.


Wprowadziliśmy pakiety bezpieczna konferencja oraz gwarancja konferencji, które mają zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu.

CO NAS WYRÓŻNIA?

indywidualne podejście do każdego projektu


najlepsi naukowcy, eksperci i praktycy


hotele 4* i 5* zapewniające najlepsze standardy konferencji i pobytu


wydarzenia hybrydowe (stacjonarne i online), dostęp do nagrań z konferencji oraz do materiałów konferncyjnych w wersji online


kreatywność w planowaniu eventów


wysoki stopień profesjonalizmu dzięki wieloletniemu doświadczeniu (35 lat w branży)


doskonała znajomość zagadnień z dziedziny ochrony środowiska (w szczególności gospodarki odpadami i wodno-ściekowej)


indywidualne podejście do klienta i atrakcyjne warunki współpracy


Abrysówka - nieformalne spotkanie biznesowe


wyjazdy techniczne na innowacyjne instalacjeIconIconIconIconIconIconIconIconIconIcon

ZBLIŻAJĄCE SIĘ WYDARZENIA W 2024 ROKU

WODY OPADOWE - ASPEKTY PRAWNE, EKONOMICZNE
I TECHNICZNE

17. KONFERENCJA

18-19 KWIETNIA 2023, ONLINE

Główne zagadnienia:

- prawo wodne i jego konsekwencje w kontekście wód opadowych

- dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi. Doświadczenia polskich miast
w zagospodarowaniu wód opadowych

- błękitno-zielono-czerwona infrastruktura, jej finansowanie i wykorzystanie

- adaptacja do zmian klimatu w przestrzeni miasta

Kontakt w sprawie konferencji:

Marta Kazimierczak
koordynator konferencji
m.kazimierczak@abrys.pl
telefon: 784 036 989

MECHANICZNE I BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW.

Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców

15. Konferencja -

Roadshow

16-18.05.2023

UNIEJÓW -
JAROCIN WIELKOPOLSKIE CENTRUM RECYKLINGU - ZUOK „ORLI STAW"

Główne zagadnienia:

- nowe rozporządzenie MBP
- nowy program dofinansowania instalacji do fermentacji
- groźba kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu
- kluczowa rola frakcji bio w osiągnięciu poziomów recyklingu i odzysku energii

- efektywny odzysk energii i surowców z frakcji bio

- dostosowanie zakładu do przepisów BAT

- wpływ ROP i systemu kaucyjnego na efektywność zakładów

- modele optymalnej modernizacji zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Kontakt w sprawie konferencji:

Paulina Wolna
koordynator konferencji
p.wolna@abrys.pl
telefon: 881 932 976

PALIWA Z ODPADÓW

13. KONFERENCJA

13-15 CZERWCA 2023 / OLSZTYN I ONLINE

Główne zagadnienia:

- analiza możliwości energetycznego wykorzystania odpadów (prawo unijne i krajowe)

- omówienie problemów związanych z zagospodarowaniem frakcji energetycznej (zakaz składowania, magazynowanie RDF)

- modernizacje instalacji komunalnych w kierunku produkcji paliwa alternatywnego

- sytuacja na rynku paliw alternatywnych w kontekście wahań koniunktury

- paliwo alternatywne jako gwarancja bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej

- perspektywy finansowania kolejnych instalacji wykorzystujących RDF

- paliwa z odpadów w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI - ZJAZD BRANŻY GOSPODARKI ODPADAMI

27. KONFERENCJA

5-7 WRZEŚNIA 2023 / ZAKOPANE I ONLINE

Główne zagadnienia:

- omówienie bieżących spraw dotyczących branży odpadowej

- modernizacja i specjalizacja zakładów w kierunku odzyskiwania rosnących ilości wysokiej jakości surowców wtórnych i efektywności energetycznej

- optymalizacja organizacyjna i kosztowa systemów gospodarki odpadami komunalnymi

- realizacja przez gminy i związki zadań w zakresie odpadów

- najnowsze technologie dla gospodarki odpadami dostępne na polskim rynku

Kontakt w sprawie konferencji:

Paulina Wolna
koordynator konferencji
p.wolna@abrys.pl
telefon: 881 932 976

METODY ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

17. KONFERENCJA

26-28 WRZEŚNIA 2023 R.
TORUŃ I ONLINE

Główne zagadnienia:

- ramy prawne, trendy i wymagania dla zagospodarowania osadów ściekowych

- modele biznesowe zagospodarowania osadów ściekowych

- eksploatacja suszarni i spalarni osadów ściekowych

- nowe technologie przetwarzające osady ściekowe w produkt

- wykorzystywanie osadów ściekowych do produkcji OZE

Kontakt w sprawie konferencji:

Kalina Klimenko
koordynator konferencji
k.klimenko@abrys.pl
telefon: 784 001 825

Dawid Wyszyński
współkoordynator
d.wyszynski@abrys.pl
telefon: 784 036 990

Główne zagadnienia:

- zmiany przepisów prawnych dotyczących ZSEE

- recykling i odzysk elektroodpadów i odzysk cennych surowców

- problemy i kierunki rozwoju branży ZSEE

- funkcjonowanie systemu zbiórki ZSEE

Kontakt w sprawie konferencji:

Paulina Wolna
koordynator konferencji
p.wolna@abrys.pl
telefon: 881 932 976

Główne zagadnienia:

- rozporządzenie MBP
- groźba kar za nieosiągnięcie poziomów recyklingu
- kluczowa rola frakcji bio w osiągnięciu poziomów recyklingu i odzysku energii
- efektywny odzysk energii i surowców z frakcji bio
- dostosowanie zakładu do przepisów BAT
- wpływ ROP i systemu kaucyjnego na efektywność zakładów
- modele optymalnej modernizacji zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
- pokazy dynamiczne maszyn w ramach roadshow

Kontakt w sprawie konferencji:

Paulina Wolna
koordynator konferencji
p.wolna@abrys.pl
telefon: 881 932 976

Kontakt w sprawie konferencji:

Aleksandra Grodzka
koordynator konferencji
a.grodzka@abrys.pl
telefon: 784 036 989

Główne zagadnienia:

- aspekty prawne
- rekultywacja składowisk odpadów

- eksploatacja i biogaz na składowiskach

- minimalizacja kosztów utrzymania składowiska

- inwestycje na składowiskach odpadów

- pozyskanie energii na składowisku

– fotowoltaika, energii wiatrowa

- odzysk surowców ze składowisk – landfill mining

- ograniczanie wpływu składowiska na środowisko

- efektywne zarządzanie składowiskiem

- zapobieganie uciążliwościom odorowym

Kontakt w sprawie konferencji:

Dawid Wyszyński
koordynator konferencji
d.wyszynski@abrys.pl
telefon: 784 036 990

ZAPLANOWANE WYDARZENIA W 2024 ROKU

STYCZEŃ - LUTY (30.01-1.02.)
15. Konferencja

Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów


LUTY (27-29.02)

Konferencja
Odpady ulegające biodegradacji - energia i recykling


MARZEC (5-7.03)

34. Konferencja

Nowe życie składowiska odpadów – eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii


KWIECIEŃ (16-17.04)

18. Konferencja

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


MAJ (27-29.05)

16. Konferencja-Roadshow

Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Odzysk surowców
i energii. Efektywność zakładów


CZERWIEC (11-13.06)

14. Konferencja

Paliwa z odpadów


WRZESIEŃ (3-5.09)

28. Konferencja

Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami


PAŹDZIERNIK

18. Konferencja

Metody zagospodarowania osadów ściekowych


LISTOPAD (13-15.11)

21. Konferencja

Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energiiGRUDZIEŃ (10-11.12)

28. Kongres Ochrony Środowiska ENVICONPOBIERZ PEŁEN PLAN KONFERENCJI NA 2024

POBIERZ PLAN

ZOSTAŃ PARTNEREM KONFERENCJI

Szukasz ciekawego sposobu aby zaprezentować swój produkt lub usługę?

Chcesz dotrzeć do grona decydentów w branży?

Zależy Ci na poznaniu rynku i sprawdzeniu jego możliwości?

POBIERZ OFERTĘ PARTNERSKĄ

Kontakt w sprawie oferty partnerskiej:

Łukasz Kawa
menadżer ds. promocji i sponsoringu
l.kawa@abrys.pl
telefon: 608 376 797

Nie było Cię na konferencji? Nic straconego, teraz masz możliwość wykupienia dostępu do nagrań z konferencji
i prezentacji prelegentów

ZAKUP DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW

Skontakuj się z nami

Paulina Wolna

kierownik działu konferencji
p.wolna@abrys.pl
M: 881 932 976

Icon

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu
l.kawa@abrys.pl
M: 608 376 797

Icon

Dawid Wyszyński

project manager
d.wyszynski@abrys.pl
M: 784 036 990

Icon

Piotr Matuszewski

dyrektor ds. rozwoju
p.matuszewski@abrys.pl
M: 604 417 157

Icon

junior project manager a.grodzka@abrys.pl
M: 784 036 989

Aleksandra Grodzka

Icon

senior assistant w.wisniewska@abrys.pl
M: 784 036 988

Wiktoria Wiśniewska

Icon